Antagning och avgifter

Svenska studenthemmet är under studieterminerna öppet för dig som tidigare har avklarat minst två års studier på universitetsnivå och som avser studera i Paris på högskolenivå, forska eller genomföra en praktik. Studenthemmet välkomnar även dig som studerar musik- eller konst, liksom dig som är elitidrottare. Om du planerar kortare vistelser gäller särskilda antagningsregler.

För att räknas som resident måste man bo en sammanhängande period på minst tre månader under läsåret. Maximitiden uppgår till tre år, vilket gäller studenter på kandidat-, master och doktorandnivå. Alla läsårsstudenter tas in ett år i taget. Vid förlängning måste ny ansökan lämnas in. En högre studienivå och längre studietid prioriteras vid antagningen, likaså spridning när det gäller inriktning på studierna och universitet i Sverige.

Om du ansöker till Svenska studenthemmet kan du bli placerad i något av de hus i La Cité som vi har ett utbyte med. Hälften av antagna svenskar placeras i andra hus. Motsvarande antal studenter med annan nationalitet tas in i Svenska studenthemmet. För att bli antagen krävs att du godkänner att delta i utbytet med övriga hus.

Vänligen notera att de avgifter som tas ut varierar från hus till hus. Om du är antagen att bo i ett annat hus än det svenska, bör du informera dig om detta i god tid innan

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 maj
Sista ansökningsdag för vårterminen är 31 oktober

Avgifter läsåret 2016-2017

TARIF 1
Studenter under 30 år som stannar  mer än 8 månader

Enkelrum:                                430 € / månad
Dubbelrum (per person) :    275 € / månad
Ateljé individuell:                  530 € / månad
Ateljé dubbel (per person): 345 € / månad

TARIF 2
Studenter över 30 år och/eller som stannar en termin

Enkelrum:                                 485 € / månad
Dubbelrum (per person) :     320 € / månad
Ateljé individuell:                   600 € / månad
Ateljé dubbel (per person) :  395€ / månad

TARIF 3
Studenter som stannar mindre än 3 månader samt för forskare

Enkelrum:                              665 € / månad
Dubbelrum (per person) :   435 € / månad
Ateljé individuell :                770 € / månad
Ateljé dubell (per person) : 480 € / månad

Vänligen observera att en inskrivningsavgift utgår på 60 € oavsett om du kommer att bo i det svenska huset eller i ett av de som vi samarbetar med.

 

Korttids- och sommarboende

Studenthemmet tillämpar andra regler för antagning under sommarmånaderna (juli-september) och vid korttidsboende (upp till 3 månader). Vi välkomnar då  studerande, forskare, musiker, konstnärer och lärare även för kortare vistelser i Studenthemmet.

För mer information om sommar- och korttidsboende, vänligen kontakta oss på contact@maisondelasuede.org