Utbyte med andra hus

Inom La Cité finns ett etablerat samarbete (« brassage » på franska), som går ut på att garantera ett utbyte av studenter mellan de olika husen. Ett huvudsyfte med La Cité är att erbjuda studenter från hela världen att komma samman för att bo och studera i en internationell, mångkulturell miljö. Konkret innebär utbytessystemet mellan husen att varje hus  välkomnar studenter från med många olika nationaliteter.

Svenska studenthemmet understryker betydelsen av detta utbyte och har satt som mål att placera ca 50 % av alla svenska studenter i andra hus och därmed välkomna motsvarande antal studenter från andra länder och hus i La Cité. För att bli antagen i Svenska studenthemmet krävs att du godkänner att delta i utbytet med övriga hus.

För tillfället har Svenska studenthemmet ett utbyte med följande hus : Belgien/Luxemburg (Fondation Biersman-Lapôtre), Brasilen, Danmark, Frankrike (Maison Provinces de France), Italien, Japan, Mexiko, Maison internationale AgroParisTech (MINA), Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland och USA.

Vänligen notera att de avgifter som tas ut varierar från hus till hus. Om du är antagen att bo i ett annat hus än det svenska, bör du informera dig om detta i god tid innan du flyttar in.