Administration

Svenska studenthemmet är sedan oktober 2010 en fransk stiftelse som förvaltas av en styrelse bestående av tio ledamöter, i enlighet med donationsbrevet från 1927. Dess ordförande är Sveriges ambassadör i Frankrike.  Styrelsen möts två gånger per år för att besluta om stiftelsens budget, ta del av direktörens ekonomiska redogörelse och förvaltningsberättelse för året som gått, samt revisorns redogörelse för samma period. Bland de fem svenska ledamöterna i styrelsen återfinns en svensk ledamot i studenthemmets studentkommitté.  Studenthemmets direktör ansvarar för husets administrativa och ekonomiska ledning. Svenska studenthemmet får en årlig subvention av svenska staten för sin administration och verksamhet.