Studentkommittén

I enlighet med La Cités gemensamma regler, väljs en studentkommitté i början av varje läsår. Kommittén representerar samtliga residenter inför studenthemmets styrelse (le Conseil d’Administration de la Fondation de la Maison des Etudiants Suédois) liksom inom la Cités nätverk mellan residenterna (l’Assemblée de Délegués des Comités de résidents, ADCR). Studentkommittén har till uppgift att, i samverkan med studenthemmets ledning, främja kultur-, sport och sociala aktiviteter av olika slag inom huset, att verka för en god boendemiljö i Svenska huset samt att sträva efter en god samverkan med de övriga husen.

Studentkommitténs sammansättning 2012 – 2013

Alexis BIKFALVI, Président
Oskar STÅHL, Vice-président
Yuta OHASHI, Trésorier
Ingrid ARRIAGA RODRIGUEZ, Déléguée de Culture