Stöd oss

Tidigare donationer och subventioner

Svenska studenthemmet kunde byggas i början av 1930-talet tack vare generösa donationer från olika bidragsgivare, inte minst föreningen l’Amitié franco-suédoise. Under årens lopp har huset genomgått renoveringar och moderniseringar. Staten har kunnat gå in med extra bidrag för att möjliggöra vissa upprustningar och ombyggnationer, men i flera fall har Studenthemmet vänt sig till privata stiftelser och föreningar som under årens lopp har givit omfattande renoveringsbidrag. De större donationer och subventioner som givits har samtliga utgått från den svenska regeringen (via utbildningsdepartementet) eller familjen Wallenberg (flera olika stiftelser).

Studenthemmet har under årens lopp fått – och tilldelas fortfarande – ett årligt stöd av föreningen l’Amitié franco-suédoise liksom från Studenthemmets vänförening. Vid flera tillfällen har enskilda privatpersoner skänkt både pengar och utrustning som huset behöver för det kontinuerliga underhållet. Under de senaste två åren har en tidigare resident, Professor Matsuura, donerat pengar till huset. Den första donationen användes för att renovera de originalmöbler som står i salongen. En del av Professor Matsuuras senaste gåva har använts för att finansiera Studenthemmets nya hemsida.

Dagens och framtidens behov av fortsatt stöd

Idag söker Studenthemmet extra medel för att kunna finansiera en förestående renovering av byggnaden och upprustning av husets interiör och möblemang. Med syftet att kunna bevara husets orignalmöbler liksom befintligt möblemang från 50-talet, har Studenthemmet dragit igång ett projekt för att rädda husets stolar från « Cattelin » som införskaffades under 50-talet. Vi bjuder in dig att stödja « Projekt Cattelin » genom att adoptera en av våra stolar. Du betalar då för renoveringen av stolen och får ditt namn ingraverat på stolsryggen.

Om du önskar stödja vårt Projekt Cattelin eller på annat sätt ge ditt bidrag till Svenska studenthemmet, är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på: suedehouse@orange.fr eller +33 (0) 1 53 80 81 70.