12 – 27 januari 2013

Konstnärinnan och musikern Ana PEREZ VENTURA ställer ut en grupp tavlor, studier (”Études”), genom vilka hon utforskar frågan om temporalitet.

I samband med utställningens vernissage den 12 januari och finissage den 27 januari, ger Ana PEREZ VENTURA (piano) och Laura GAYA GABAS (fiol) en koncert. Genom musiken förklaras Ana PEREZ VENTURAs konstnärskap.