A partir du jeudi 14 septembre 2023!
Café-Kaffe est un échange linguistique franco-suédois hebdomadaire. Venez pratiquer votre suédois et / ou aider les suédois à pratiquer leur français. Tous les jeudi de 19h à 21h.
Från och med torsdagen den 14 september 2023!
Varmt välkomna till vår språkträff Café Kaffe! Kom och öva på att prata svenska/franska. Varje torsdag kl 19 – 21 på Svenska Studenthemmet. Vi bjuder på kaffe och kakor.