Residenter

Kulturprogram

Svenska studenthemmet anordnar regelbundet en rad olika kulturella arrangemang med såväl svensk som internationell anknytning. Arrangemangen utgår från de idéer och initiativ som kommer från studentkommittén och samverkar med husets residenter kring olika arrangemang. En del av aktiviteterna genomförs i samarbete med andra hus i La Cité, exempelvis den årliga Jazzfestivalen samt Art-Hop polis med vernissage och utställning en gång i månaden. De svenska traditionerna såsom Lucia- och Valborgsfirande är efterlängtade tillställningar bland den trogna publiken i La Cité.

Studentkommittén

I enlighet med La Cités gemensamma regler, väljs en studentkommitté i början av varje läsår. Ordföranden i kommittén representerar samtliga residenter inför studenthemmets styrelse (le Conseil d’Administration de la Fondation de la Maison des Etudiants Suédois) liksom inom la Cités nätverk mellan residenterna (Bureau Des Résidents, BDR). Studentkommittén har till uppgift att, i samverkan med studenthemmets ledning, främja kultur-, sport och sociala aktiviteter av olika slag inom huset, att verka för en god boendemiljö i Svenska huset samt att sträva efter en god samverkan med de övriga husen.

Alumni

« Åk till Paris » : boken om Svenska studenthemmet

Inför studenthemmets 70-årsjubileum utgav vänföreningen skriften « Åk till Paris Svenska studenthemmet i Cité universitaire 1931-2001 ». Tidigare residenter och föreståndare berättar om studentlivet och tidsandan i Paris under skilda perioder och vad tiden i la Cité har betytt för dem.

Boken kostar 10 EUR (+porto) och kan beställas direkt genom studenthemmet per epost eller telefon :

contact@maisondelasuede.org , +33 (0) 1 53 80 81 70.

Bokens svenska version distribuerades vid utgivningen till bl.a. samtliga svenska högskolor och universitet och bör finnas i deras bibliotek. En fransk, aktualiserad version av skriften, även den bekostad av vänföreningen och utgiven 2010, finns tillgänglig via Studenthemmet.

www.cite-alumni.fr

Cité Alumni : Citéns alumninätverk