Antagning och avgifter

Svenska studenthemmet är under studieterminerna öppet för dig som tidigare har avklarat minst två års studier på universitetsnivå och som avser studera i Paris på högskolenivå, forska eller genomföra en praktik. Studenthemmet välkomnar även dig som studerar musik- eller konst, liksom dig som är elitidrottare. Om du planerar kortare vistelser gäller särskilda antagningsregler.

För att räknas som resident måste man bo en sammanhängande period på minst tre månader under läsåret. Maximitiden uppgår till tre år, vilket gäller studenter på kandidat-, master och doktorandnivå. Alla läsårsstudenter tas in ett år i taget. Vid förlängning måste ny ansökan lämnas in. En högre studienivå och längre studietid prioriteras vid antagningen, likaså spridning när det gäller inriktning på studierna och universitet i Sverige.

Om du ansöker till Svenska studenthemmet kan du bli placerad i något av de hus i La Cité som vi har ett utbyte med. Hälften av antagna svenskar placeras i andra hus. Motsvarande antal studenter med annan nationalitet tas in i Svenska studenthemmet. För att bli antagen krävs att du godkänner att delta i utbytet med övriga hus.

Vänligen notera att de avgifter som tas ut varierar från hus till hus. Om du är antagen att bo i ett annat hus än det svenska, bör du informera dig om detta i god tid innan.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 maj
Sista ansökningsdag för vårterminen är 31 oktober

Tack för din ansökan, vi kommer att behandla den efter sista ansökningsdag.
Vi hoppas kunna ge dig ett besked cirka 10 dagar efter sista anmälningdag.

Läsår

Anländer man innan den 15e, betalar man för hela månaden. Anländer man däremot efter den 15e, betalar man endast för en halv månad. Gäller på samma sätt för avresan, varje påbörjad halv månad ska betalas ; om man åker innan den 15e, betalar man för en halv månad. Reser man efter den 15e, betalar man för hela månaden.

Vänligen observera att en inskrivningsavgift utgår på 60 € oavsett om du kommer att bo i det svenska huset eller i ett av de som vi samarbetar med.

Korttids- och sommarboende

Vi välkomnar studerande, forskare, musiker, konstnärer och lärare även för kortare vistelser i Studenthemmet.