Att bo i la Cité

La Cité är på många sätt en unik plats.  Citén skapades med ett fredsfrämjande syfte under mellankrigstiden. Dess grundare önskade främja en « skola för mänskliga relationer för fred ». Deras strävan var att bidra till en ökad förståelse mellan folken, genom att skapa en plattform för kontakter, förståelse och vänskap mellan studenter, forskare, konstnärer och artister från jordens alla hörn.  Citéns fredsfrämjande syfte är lika uttalat än idag.

Citén rymmer ett 40-tal hus och tar årligen emot närmare 10 000 studenter, forskare och konstnärer, med fler än 140 olika nationaliteter.  La Cité internationale är en stiftelse med Paris universitet som ägare. Av 40-talet hus administrerar la Cité internationale 18 residens och ett brett utbud av serviceinrättningar. 22 av husen representeras av en stat eller ett universitet. Svenska studenthemmet är ett av dessa 22 fristående hus.

Kulturaktiviteter

Över 1000 kulturella evenemang anordnas årligen i La Cité. De organiseras av Citén, de fristående husen eller residenterna själva. Utöver sin välrenommerade teater har Citén en egen orkester, en kör och ett center med särskilt ansvar för Citéns arkitektoniska arv. Citén erbjuder dess residenter ett rikt kursprogram i olika kulturella och intellektuella aktiviteter.

För ett komplett  och updaterat program hänvisas till www.ciup.fr

Sport

La Cité erbjuder ett mycket rikt utbud av sportaktiviteter.  Det stora parkområdet bjuder in till allehanda sport- och fritidsaktiviteter. Mitt emot Citén ligger dessutom en av Paris stora parker, Parc Montsouris, för sköna promenader eller jogginturer. Som resident kan du lösa terminskort till låg kostnad och på så sätt få tillgång till ett brett program av aktiviteter: simning, gym, vattenpolo, tennis, badminton, volleyboll, fotboll, aïkido, boxning, judo, ju jitsu, dans (modern, tango, jazz m.m.), yoga, taekwondo, segling, fäktning, dykning m.m.

För mer information, vänligen kontakta sports@ciup.fr, tel 01.58.40.83.30

Bibliotek

I Maison internationale ligger La Cités bibliotek med över 160 studieplatser och ett mycket rikt utbud av böcker och tidsskrifter att låna.  Biblioteket är gratis för alla residenter i La Cité. Du behöver visa ditt carte de résidence.För att lösa ett lånekort behöver du även visa en ID-handling, 2 fotografier och ett studiebevis (carte d’étudiant).

Öppettider:  måndag – fredag: 10:00 – 22:00, lördag – söndag: 13:00 – 19:00 (sommartider  måndag – fredag: 10:00 – 19:00)

För ytterligare information, vänligen kontakta service.bibliotheque@ciup.fr, tel 01.44.16.65.20

Restauranger

I Maison internationale ligger en större restaurang som är öppen från frukost till middag www.ciup.fr. Vidare finns möjlighet att äta i Spanska huset  som ligger granne med Svenska studenthemmet Collège d’Espagne och i Tyska huset, Maison Heinrich Heine , samt i Maison de la Corée och Café du Théâtre.

Utbyte med andra hus

Inom La Cité finns ett etablerat samarbete (« brassage » på franska), som går ut på att garantera ett utbyte av studenter mellan de olika husen. Ett huvudsyfte med La Cité är att erbjuda studenter från hela världen att komma samman för att bo och studera i en internationell, mångkulturell miljö. Konkret innebär utbytessystemet mellan husen att varje hus  välkomnar studenter från med många olika nationaliteter.

Svenska studenthemmet understryker betydelsen av detta utbyte och har satt som mål att placera ca 50 % av alla svenska studenter i andra hus och därmed välkomna motsvarande antal studenter från andra länder och hus i La Cité. För att bli antagen i Svenska studenthemmet krävs att du godkänner att delta i utbytet med övriga hus.

För tillfället har Svenska studenthemmet ett utbyte med följande hus : Argentina, Belgien/Luxemburg (Fondation Biermans-Lapôtre), Brasilen, Danmark, Deutsch de la Meurthe, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Maison internationale AgroParisTech (MINA), Portugal, Schweiz, Spanien, Tunisien, Tyskland (Maison Heinrich Heine) och USA.

Vänligen notera att de avgifter som tas ut varierar från hus till hus. Om du är antagen att bo i ett annat hus än det svenska, bör du informera dig om detta i god tid innan du flyttar in.