Anmälningsformulär

Fyll i formuläret och bifoga samtidigt dina bilagor. Observera att du inte kan gå tillbaka och lägga till ytterligare bilagor. Behöver du komplettera med nya bilagor mailar du dessa till oss (contact@maisondelasuede.org). Vi har full förståelse för att vissa dokument inte finns tillgängliga vid ansökningstillfället. Det viktiga är att du sänder in din ansökan, med de bilagor som finns klara, i tid före sista ansökningsdag.

 

Dokumentation att bifoga din termins- eller läsårsansökan

  • Personligt motivationsbrev
  • Kopia på svenskt pass
  • Kopia på tidigare studiemeriter
  • Antagningsbevis från institution i Paris eller från praktikplats

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 maj
Sista ansökningsdag för vårterminen är 31 oktober

Tack för din ansökan, vi kommer att behandla den efter sista ansökningsdag.
Efter det hoppas vi att kunna ge dig ett besked inom 10 dagar.

Formulär för termins- eller läsårsansökan

​Formulär för kortare vistelser under läsår eller sommar