Anmälningsformulär

Fyll i formuläret och bifoga samtidigt dina bilagor. Observera att du inte kan gå tillbaka och lägga till ytterligare bilagor. Behöver du komplettera med nya bilagor mailar du dessa till oss (contact@maisondelasuede.org). Vi har full förståelse för att vissa dokument inte finns tillgängliga vid ansökningstillfället. Det viktiga är att du sänder in din ansökan, med de bilagor som finns klara, i tid före sista ansökningsdag.

 

Dokumentation att bifoga din termins- eller läsårsansökan

  • Personligt motivationsbrev
  • Kopia på svenskt pass
  • Rekommendationsbrev från universitetslärare (eller studievägledare)
  • Kopia på tidigare studiemeriter
  • Antagningsbevis från institution i Paris eller från praktikplats
  • Intyg på ev. EU-program (t.ex. Erasmus)
  • Intyg på fiansiering (t.ex. CSN-intyg)
  • Tre passfoton (lämnas vid ankomst)

Sista ansökningsdag för höstterminen är 31 maj
Sista ansökningsdag för vårterminen är 31 oktober

Formulär för termins- eller läsårsansökan

Formulär för kortare vistelser under läsår eller sommar