Program för Studenthemmets Valborgsfirande:

– Vårtal av Annika Markovic, Sveriges ambassadör vid OECD och UNESCO

– Vårsånger med kören från Svenska kyrkan i Paris

– Försäljning av svenska specialiteter