Vi tar nu in ansökningar inför våren 2022.
Vi tar emot studenter, forskare, konstnärer, musiker och elitidrottare.
Sista ansökningsdag inför vårterminen 2022 är 31 oktober 2021!