Vänföreningen för Svenska studenthemmet i Paris

Svenska studenthemmet är en del av Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) som grundades med syftet att främja mellanfolklig förståelse och internationellt samarbete.  Vill du stödja Svenska studenthemmet och hålla kontakt med huset, Citén och dess tidigare och nuvarande residenter ?  Bli då medlem i « Vänföreningen för Svenska studenthemmet i Paris ». Föreningen välkomnar varmt även dem som inte har varit, är eller planerar bli Cité-residenter, men som intresserar sig för svensk-franska och internationella kontakter och nätverk.

Vänföreningen, som grundades 1992 som en av de första husföreningarna i CIUP, har som syfte att genom gåvor och medlemsavgifter ge bidrag till främst kulturella ändamål i studenthemmet. De årliga bidragen har genom åren hjälpt till att utöka husets bibliotek, professionellt ordna dess arkiv, samt ge stöd till husets film-, teater-, musik- och föresläsningsverksamhet samt författarträffar. I Sverige ordnar vänföreningen trivsamma och informativa träffar, där huvudsakligen f.d. residenter står för programinnehåll. Föreningen ordnar också gruppbesök på konstutställningar, konserter och institutioner såväl i Stockholm som på andra platser där f.d. residenter är verksamma. Årsavgiften för 2013 är 200 SEK för enskild medlem och  250 SEK för familj. Studerande och arbetslösa betalar 100 SEK. Du sätter in avgiften på föreningens postgirokonto : 645 88 15-5. För ytterligare information, välkommen att kontakta Marie-Anne LINDBERG per epost : seved333@hotmail.com

Under våren 2013 kommer du även att kunna bli medlem och följa vänföreningen genom Facebook. Mer information följer.

« Åk till Paris » : boken om Svenska studenthemmet

Inför studenthemmets 70-årsjubileum utgav vänföreningen skriften « Åk till Paris – Svenska studenthemmet i Cité universitaire 1931-2001 ». Tidigare residenter och föreståndare berättar om studentlivet och tidsandan i Paris under skilda perioder och vad tiden i la Cité har betytt för dem.

Boken kostar 10 EUR (+porto ) och kan beställas genom studenthemmet per epost eller telefon : contact@maisondelasuede.org , +33 (0) 1 53 80 81 70.

Bokens svenska version distribuerades vid utgivningen till bl.a. samtliga svenska högskolor och universitet och bör finnas i deras bibliotek. En fransk, aktualiserad version av skriften, även den bekostad av vänföreningen och utgiven 2010, finns tillgänglig via Studenthemmet.

L’Alliance Internationale

L’Alliance Internationale, föreningen för tidigare residenter i CIUP, har sedan den grundades 1948 som syfte att « följa och utveckla internationellt samarbete och förståelse » och att « skapa ett internationellt, flerdisciplinärt nätverk, som samlar studenter och forskare som tidigare har bott i CIUP i samverkan med residenter som bor där idag ». L’Alliance Internationale är öppen för alla tidigare residenter i CIUP och erbjuder en rad olika aktiviteter och manifestationer. Varannat år anordnas en stor sammankomst i La Cité för alla tidigare reisdenter, Rencontres internationales des Anciens de la Cité (RIAC).  Nästa RIAC hålls i La Cité under våren 2014.

För ytterligare information:www.allianceinternationale.org